Överförmyndar­nämndens protokoll

Här hittar du protokoll från överförmyndarnämndens sammanträden.

I protokollet kan du läsa hur överförmyndarnämnden beslutat i de olika ärendena. Protokollen läggs ut så snart det är justerat.

Protokoll

Sammanträdesdagar

Överförmyndarnämndens sammanträdesdagar 2024

Datum

Tid

22 januari

14:00

19 februari

14:00

18 mars

14:00

25 april

14:00

20 maj

14:00

17 juni

14:00

26 augusti

14:00

23 september

14:00

21 oktober

14:00

25 november

14:00

16 december

14:00

Kontakt
Överförmyndare i väst
Besöksadress: Engelbrektsgatan 15

Publicerad den:

Senast Ändrad: