Sök

Buller från verksamheter

Du som är verksamhetsutövare har ansvar för att begränsa buller från din verksamhet så att grannar och kringboende inte störs eller utsätts för skadliga ljudnivåer.

Det finns bestämmelser om hur mycket olika verksamheter får störa. Via länkarna nedan kan du hitta information om gränsvärden och mätningar för olika störningskällor:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåer. Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets vägledning för buller från industrier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Naturvårdsverkets vägledning för buller från idrottsplatser. Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverkets vägledning för buller på skolgård Länk till annan webbplats..

Bullermätningar

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att riktvärden för buller inte överskrids.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan vid misstanke om störning från en verksamhet ställa krav på att bullermätningar eller bullerberäkningar ska göras.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter)

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

 

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter