varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Buller från verksamheter

Du som är verksamhetsutövare har ansvar för att begränsa buller från din verksamhet så att grannar och kringboende inte störs eller utsätts för skadliga ljudnivåer.

Det finns bestämmelser om hur mycket olika verksamheter får störa. Via länkarna nedan kan du hitta information om gränsvärden och mätningar för olika störningskällor:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga ljudnivåerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets vägledning för buller från industrierlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets riktvärden för buller från vägar och järnvägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbullerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggarbetsplatserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från motorsportbanorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets vägledning för buller från idrottsplatser.länk till annan webbplats

Bullermätningar

Det är du som verksamhetsutövare som ska visa att riktvärden för buller inte överskrids.

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kan vid misstanke om störning från en verksamhet ställa krav på att bullermätningar eller bullerberäkningar ska göras.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Drottninggatan 17

Reception: 0340-882 66

mhn@varberg.se

Självservice & blanketter