Sök

Djurhållning och lantbruk

Lantbruk kan påverka miljön genom till exempel djurhållning, gödselspridning, kemikaliehantering och spridning av bekämpningsmedel. Det är därför viktigt att du som har lantbruk känner till vilka regler som gäller.

Miljö och hälsoskyddsförvaltningen har tillsyn över lantbruksföretag och hästhållning. Det innebär att vi gör regelbundna tillsynsbesök då vi tittar på bland annat gödselhantering, kemiska bekämpningsmedel och höst-/vinterbevuxen mark. 

Anmälan och tillstånd för djurhållning

Djurhållning med fler än 100  djurenheter är anmälningspliktig och anmälan ska göras via blankett Länk till annan webbplats. som ska skickas till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Kontakta miljö- och hälsoskyddsförvaltningen om du har några frågor om anmälan. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

För djurhållning med fler än 400 djurenheter krävs tillstånd. Tillstånd söks hos Länsstyrelsen i Halland. Länk till annan webbplats. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är tillsynsmyndighet och gör tillsynsbesök även på dessa verksamheter. 

Gödselhantering

Gödselhantering kan orsaka både hälso- och miljöeffekter, gödsel kan till exempel förorena dricksvattenbrunnar. Spridning av gödsel bör därför ske så att störningarna för omgivningen minimeras. Om verksamheten ligger inom ett vattenskyddsområde finns det vissa bestämmelser som ska beaktas, du kan läsa mer på sidan om vattenskyddsområden.

Bestämmelser om att sprida gödsel finns på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.. Det finns möjlighet att söka dispens hos miljö- och hälsoskyddsförvaltningen från några av spridningsreglerna. För detta kan du använda blanketten Länk till annan webbplats. som finns under Självservice & blanketter.

Mer information

Mer information om frågor som behandlas vid tillsynsbesöken finns i informationsbladet Information till lantbrukare Öppnas i nytt fönster.. Titta också gärna igenom länkarna längst ner på sidan eller ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Djurskydd​

Djurskyddslagen gäller alla djur i fångenskap, det vill säga såväl sällskapsdjur som lantbrukets djur. Tillsyn enligt djurskyddslagen görs av länsstyrelsen.

ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter