Sök

Solarier

Den som bedriver kosmetiskt solarium för allmänheten ska anmäla verksamheten till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Anmälan ska komma in senast 6 veckor innan verksamheten startar. Utebliven eller för sent inkommen anmälan leder till åtalsanmälan.

Anmälan görs via anmälningsblankett Anmälan om solarier Pdf, 162 kB, öppnas i nytt fönster.. En avgift tas ut för handläggningen av anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige som justeras årligen. 

Sola i solarium

Strålskyddsmyndighetern avråder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. generellt från att sola i solarium och sedan 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år att sola i kosmetiskt solarium.

Verksamhetsutövarens ansvar

I strålsäkerhetsmyndighetens regelverk för solariesalonger Länk till annan webbplats. framgår att den som bedriver yrkesmässig verksamhet med kosmetiskt solarium alltid har ansvaret för att kontrollera att 18-årsgränsen följs. Du ska också kunna visa hur kontrollen av 18-årsgränsen utförs. I övrigt skall även:

  • Affischen ”Råd för att skydda din hälsa” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finnas vid varje solariebädd samt i receptionen där betalning eller bokning för solning sker. Affischen ska minst ha format A3 och vara placerade så att de är väl synliga och så att texten är läslig för den som ska använda solariet.
  • Följande text alltid finnas på solariet: ”Varning – ultraviolett strålning kan skada ögon och hud, läs bruksanvisningen, använd skyddsglasögon och tänk på att vissa mediciner och kosmetiska preparat kan orsaka överkänslighet.”
  • Ett exponeringsschema med information om lämplig soltid finnas anslagen intill varje solarium.
ikon

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

mhn@varberg.se

Varberg Direkt:

0340-880 00

Självservice & blanketter