Sök

Ventilationskontroll

Alla byggnader ska enligt svensk lag genomgå en funktionskontroll av ventilationssystemen. Kontrollen ska göras av en behörig besiktningsman. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att detta blir gjort på rätt sätt.

En bättre inomhusmiljö

Dåligt inomhusklimat kan orsaka hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland blir problemen så allvarliga att man pratar om "sjuka hus". Syftet med den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, är att förbättra vår inomhusmiljö och därmed människors hälsa. OVK är reglerat i plan- och bygglagen.

Olika intervaller

En OVK ska genomföras med mellan tre och sex års mellanrum. Vilket intervall som gäller beror dels på vilket ventilationssystem som används, dels vilken typ av byggnad det handlar om.

Har du ett en- eller tvåfamiljshus räcker det att göra en OVK när huset är nybyggt – eller när du installerat ett nytt ventilationssystem.

Så här fungerar OVK - fem nyckelord:

1. Byggnadens ägare
Oavsett vem som använder byggnaden är det alltid ägarens skyldighet att med vissa intervall kontrollera att ventilationen fungerar som den ska.

2. Besiktningsman
Endast den som har den behörighet som krävs får utföra en obligatorisk ventilationskontroll.

3. Protokoll
Besiktningsmannen för ett protokoll vid kontrollen. Resultatet skickas till byggnadens ägare och till byggnadsnämnden.

4. Byggnadsnämnden
Det är byggnadsnämnden som bevakar att förordningen om OVK följs. Nämnden registrerar också alla inlämnade protokoll.

5. Intyg 
Ett särskilt intyg som visar att en OVK är gjord utfärdas av besiktningsmannen. Intyget ska sättas upp på väl synlig plats i byggnaden.

Mer information

Boverkets hemsida kan du läsa mer om funktionskontroll av ventilationssystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du bland annat information om vilka intervaller som gäller för olika sorters byggnader och olika ventilationssystem. Om du är fastighetsägare kan även läsa mer på Fastighetsägarnas sida om egenkontroll Länk till annan webbplats. och om system för egenkontroll Länk till annan webbplats..

Frågor och funderingar?

Kontakta gärna någon av våra byggnadsinspektörer på Stadsbyggnadskontoret.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt (kontaktcenter) 

Norra Vallgatan 14
0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se


Öppettider:
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00


Stadsbyggnadskontoret

bn@varberg.se


Självservice & blanketter