Sök

Vatten och Miljö i Väst AB (VIVAB)

Villaområde, en gata och ett grön sopkärl

Foto: VIVAB

VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varberg och Falkenberg har tillgång till friskt vatten i kranen. Bolaget ansvarar också för avloppsledningarna, reningsverken och tar hand om slam, hushållsavfall och sådant som lämnas på bemannade återvinningscentraler.

VIVAB:s viktigaste mål är att du som invånare ska vara nöjd med bolagets tjänster och att påverkan på miljön ska vara så liten som möjligt.

Vatten och Avlopp

Under de båda kommunerna finns ett nästan 300 mil långt ledningsnät för vatten och avlopp. Varje dygn producerar VIVAB ungefär 26,5 miljoner liter vatten i sina 18 vattenverk.
I Varbergs kommun kommer vattnet till största del från ytvatten som bereds i Kvarnagårdens vattenverk. Avloppsvattnet renas i VIVAB:s reningsverk. I Varberg finns Getteröverket men även mindre reningsverk längs kusten och i inlandet.

Avfall

Det ska vara enkelt att källsortera. VIVAB arbetar med att utveckla avfallshanteringen och göra det lättare för dig att källsortera ditt avfall. För att kunna återvinna material finns flera bemannade återvinningscentraler runt om i kommunen. Förpackningsmaterial och tidningar kan lämnas på återvinningsstationer som sköts av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). VIVAB ansvarar för insamlingen av hushållsavfall vilket sköts av extern entreprenör.

VIVAB, Vatten och Miljö i Väst AB bildades 2009 och är ett driftbolag som ägs av Varbergs och Falkenbergs kommuner.

Ta del av VIVAB:s verksamhetsberättelse för 2020 Länk till annan webbplats.

ikon

Kontakta oss

VIVAB

075-727 40 00

vivab@vivab.info

Självservice & blanketter