varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

2023-04-27

Rättvist med rätt avgift – Retroaktiv inkomst- och avgiftskontroll för 2021

Nu skickas fakturor och kreditfakturor ut till dig som haft barn på förskola och fritidshem under 2021. Det har fallit bort en siffra i OCR-numret som gör att fakturan inte kan betalas.

varningsikon

På fakturan har den första siffran "6" fallit bort i den nedre delen av avin. Rätt OCR-nummer hittar du längst upp på fakturan samt efter "Vid betalning anges: 63XXXXX".

Vänligen notera att inkomstkorrigering avser 2021 och inte 2020 som anges.

symbolisk fakturabild

Nu gör Varbergs kommun en kontroll av vad du/hushållet tjänat under 2021 och vad ni betalat för plats i förskola/pedagogisk omsorg och fritidshem. Vi hämtar inkomstuppgifterna från Skatteverket och jämför med det som ni tidigare angett.

Den som har betalat för mycket i avgift får pengar tillbaka (kreditfaktura). Den som har betalat för lite får en faktura att betala. Det är en rättvisefråga och alla familjer ska behandlas lika.

Du som får en faktura eller kreditfaktura får ytterligare information i ett separat informationsbrev.

De vanligaste orsakerna till att du får en faktura är:

  • att aktuell inkomstuppgift saknas – leder till att maxtaxa debiteras
  • att det saknas uppgifter i månadsinkomsten som är skattepliktiga
  • inte angett familjeförhållande enligt reglerna. Inkomsten för en sammanboende vuxen utgör också underlag för avgiften, även om den personen inte är förälder till barnet.

Betalar du rätt avgift idag?

Du behöver ange vad du/hushållet har för inkomst till kommunen. Hushållets totala inkomst styr avgiften, även om en part inte är förälder till barnet. Om inkomsten varierar behöver detta anges för varje månad. Om du är osäker på inkomsten kan du ange att vill betala maxtaxa.

Föräldrar/vårdnadshavare som har gemensam vårdnad och som inte bor ihop kan begära att få avgiften delad.

Läs mer om ”Avgifter och regler inom förskola och fritidshem” där du även hittar blankett för att dela avgiften samt kommer åt e-tjänsten "Barnomsorg" för att anmäla ändrad inkomst.