Sök

2022-12-07

Varbergs hemtjänst får fina omdömen i ny mätning: ”Viktigt att se varandra”

Hemtjänsten i Varberg är näst bäst i landet enligt den nya mätningen Hemtjänstindex, som sammanställts av SPF Seniorerna. Varbergs kommuns hemtjänst får också bra resultat i Socialstyrelsens nationella brukarundersökning som redovisats under hösten. Hemtjänst centrum är en av hemtjänstgrupperna i Varberg som har fått fina resultat.

Två hemtjänstkvinnor

Frida Johansson och Elin Johansson i hemtjänstgruppen Hemtjänst centrum.

Frida Johansson och Elin Johansson, som är planerare och undersköterskor på Hemtjänst centrum, tror att det goda resultatet beror på ett gott samarbete mellan medarbetarna och omsorgstagarna. De menar att det handlar om att man har en bra dialog om hur de äldre vill ha det men också om själva mötet i sig.

- Hemtjänsten är ju ett socialt arbete. Det är ändå mötet som är det viktiga för många äldre. Det märks när vi träffar dem och småpratar medan vi fixar. Jag brukar följa upp hur de haft det, till exempel om de varit på läkarbesök eller något annat. De äldre brukar i sin tur exempelvis fråga om de var halt att cykla dit. Det kan vara små saker men som handlar om att se varandra och att bli sedd, berättar Frida.

- Det handlar också om att göra det lilla extra ibland. Om en brukare exempelvis ska ha kalas och skulle vilja ha städning på en annan dag, då försöker vi vara så flexibla som möjligt, säger Elin.

Frida berättar också om att Hemtjänst centrum har jobbat med att dela upp sig i mindre grupper så att medarbetaren arbetar med samma omsorgstagare. Då får de en bra dialog med kollegorna i de mindre grupperna och ett gott samarbete kring hur man bäst kan hjälpa och stötta de äldre. Det innebär också att de oftare möter samma medarbetare.

”Tänk att vi tog oss igenom det!”

Att man fått så goda betyg, trots covid-19 under mätperioden, tror Frida och Elin beror på den närhet som funnits mellan personalen och de äldre.

- Vi blev förstås viktiga när kontakten med anhöriga minskade. Vi märkte av ensamheten mycket, säger Elin.

Brukarna berättade ofta om att en anhörig skulle ha hälsat på, men att besöket blivit inställt.

- Att då verkligen se den omsorgstagaren och ge den tid, det tror jag var värdefullt, säger Elin.

Under covid-19 fick personalen också möta empati för deras utmaningar, även bland de äldre.

- Covid-19 var jätteutmanande men omsorgstagarna hade bra förståelse och de frågade också om hur det var för oss. Det har varit ett samarbete från båda håll, säger Frida.

Frida och Elin menar att det var en tid då utmaningarna fick dem att samarbeta ännu bättre i gruppen.

- Första året var det så mycket oro och osäkerhet. Det var en pärs att gå igenom, men jag tror verkligen att den tiden svetsade samman oss som kollegor. Tänk att vi tog oss igenom det ändå, avslutar Frida.

Vårdande händer

Fakta om två undersökningar om äldreomsorgen

SPF Seniorerna- Hemtjänstindex

  • Varbergs kommuns hemtjänst är sammantaget tvåa i Sverige på nya hemtjänstindex.
  • Det är SPF Seniorerna som ligger bakom nya Hemtjänstindex.
  • Undersökningar från bland annat Socialstyrelsen har använts och sammanställts av det statliga forskningsinstitutet Rise.
  • Seniorerna själva har tagit fram vilka aspekter som är viktigast för dem och kommunerna har sedan rangordnats utifrån resultatet.
  • Det är allt ifrån frågor kopplat till vård och omsorg till att beslutet är anpassat efter det egna behovet och hur lätt det är att få relevant information och kontakt med kommunen.

Hemtjänstindex (hemtjanstindex.se) Länk till annan webbplats.

Nationell brukarundersökning: "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?”

  • Varberg ligger över snittet i landet på alla frågor om hemtjänsten i den senaste nationella brukarundersökningen.
  • Frågorna handlar om olika aspekter på hur nöjd man är med sin hemtjänst.
  • För Hemtjänst Centrum gäller till exempel att 90% är mycket nöjda eller ganska nöjda.

Öppna jämförelser – Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? (socialstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

ikon

Nyheter